Truls Thv. Falkenberg Telefon: 66 96 53 02
Autorisert regnskapsfører / daglig leder e-post: truls@falkenberg-regnskap.no

 

 
Magnus Falkenberg Telefon: 66 96 53 07
Regnskapsfører e-post: magnus@falkenberg-regnskap.no

 

 

Camilla Knoph Telefon: 66 96 53 03
Regnskapsfører e-post: camilla@falkenberg-regnskap.no

 

 

Michaela Løkke Telefon: 66 96 53 06
Regnskapsfører e-post: michaela@falkenberg-regnskap.no

 

 

Janne Andresen Telefon: 66 96 53 00
Regnskapsfører / sentralbord e-post: janne@falkenberg-regnskap.no

 

 

Line Falkenberg Telefon: 66 96 53 00
Styrets leder e-post: line@falkenberg-jazz.no